گروه مطالعاتی در زمینه سبک زندگی اسلامی و روش های جذاب انتقال مفاهیم دینی است


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد