فعالیت این گروه شامل مطالعه و تحقیق راجع به تحریفات واقعه ی عاشوراست

همچنین اجرای مراسم های هیئت مرکز نیز به عهده ی ایشان است.


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد