فعالیت این گروه در عرصه ی گفتمان سازی با موضوع احیای ارزش های دینی و انقلابی،مبارزه با چالش های روحی دانشجویان و در قالب برگزاری کرسی آزاد اندیشی است


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد