فعالیت این گروه در عرصه ی گفتمان سازی است.

مطالعات ایشان در زمینه ی مقابله با جنگ نرم رسانه ای در محدوده ی فضای مجازی و با هدف تربیت دین پژوهان مسلط به مبانی جنگ نرم و راهبردهای مقابله ای با آن،در جهت تاثیرگذاری بر دانشجویان دانشگاه های استان است.

همچنین از اهداف این گروه میتوان به تمرین کارهای اجرایی در زمینه ی موضوع مورد مطالعه اشاره کرد.در حال حاضر این گروه مجری طراحی و بروز رسانی وبسایت مرکز و بطور پراکنده وبلاگهایی راجع به همین موضوع میباشد.


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد