در فاز اول اجرای طرح مد نظر بر آن شدیم که مبنا و چرایی حقوق زن را در غرب و اسلام مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم که آیا اصولا زن دارای همان حقی است که ادیان مختلف و به تبع آن جامعه برای یک مرد در نظر میگیرد هست یا خیر و برای رسیدن به این مهم از محضر استاد گرانقدر جناب آقای دکتر قربانیا و مشاوره های آقایان بادامی و نباتی که متخصص و فعال در عرصه ی حقوق بشر هستند استفاده نمودیم.

با جستجو و کنکاش در این زمینه به موارد جالبی رسیدیم که در قالب مقاله ای تحت عنوان "مبنای حقوق زن در اسلام و غرب" تهیه و تنظیم گردیده است.

برای میدانی کردن فاز اول مبادرت به تهیه پوستر و کلیپ و مقاله نموده ایم.همچنین درصدد اجرای تریبون آزاد درمورد موضوع در سطح دانشگاه و برگزاری همایش با حضور اساتید توانمند در این زمینه،ساخت مستندی در موضوع مذکور در دستور کار قرار دارد.

فاز دوم طرح بررسی تاثیر تفکرات فمنیسم در اعلامیه ی کنوانسیون حقوق زن و تاثیر این کنوانسیون بر تفکرات زنان و دختران ایرانی و به تبع آن تاثیر بر خانواده های ایرانی.


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد