از انجایی که یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری مد ظله العالی تحریم ایران بواسطه ی نقض حقوق بشر میباشد و یکی از منویات ایشان روشنگری در بین قشر دانشجوست،لذا این نیاز احساس شد که باید در این زمینه فعالیت عمده و مستمری انجام گیرد.

ادعای نقض حقوق بشر در ایران دارای شاخه های متعددیست از جمله نقض حقوق زن،نقض حقوق کودک،آزادی بیان و...

نظر به اینکه حقوق زن در جوامع مختلف و به تبع آن در جامعه بین المللی از حساسیت قابل توجهی برخوردار است و با توجه به نظر اعضای گروه بر آن شدیم ابتدا مسئله نقض حقوق زن در ایران مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

 


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز همدان می باشد