برنامه های تدریس حجت الاسلام حریزاوی

ایام

ساعت

موضوع

مخاطب

مکان

شنبه ها

15 الی 17

معاد شناسی مقارن

(رساله انسان بعد الدنیا)

ویژه برادران طلبه تخصصی سطح3

حوزه علمیه قاسم بن الحسن علیه السلام

یکشنبه

15 الی 16:30

اصول فقه مرحوم مظفر

دانشجویان حقوق دانشگاه تهران

دانشکده فنی

دوشنبه ها

9:15 الی 10:45

انسان شناسی
(رساله انسان قبل الدنیا)

دين پژوهان خواهر كانون انديشه اسلامي ورودی95

ستاد مرکزی حوزه

13 الی 14

اخلاق عملی

عموم دین پژوهان کانون اندیشه اسلامی

ستاد مرکزی حوزه

14 الی 16

انسان شناسی
(رساله انسان فی الدنیا)

دين پژوهان خواهر كانون انديشه اسلامي ورودی94

ستاد مرکزی حوزه

پنج شنبه ها

14 الی 15

امامت شناسی

( کلام نوین اسلامی (4))

ویژه خواهران ورودی بهمن 93

مرکز فاطمی خواهران

جمعه ها

 

انسان شناسی
(انسان قبل الدنیا)

دين پژوهان برادر كانون انديشه اسلامي ورودی95

ستاد مرکزی حوزه