برنامه های تدریس حجت الاسلام حریزاوی

ایام

ساعت

موضوع

مخاطب

مرکز

مکان

شنبه

-

-

-

-

-

یکشنبه

15 الی 16:30

اصول فقه مرحوم مظفر

دانشجویان رشته حقوق

دانشگاه های تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران

17 الی 18

کارگروه فلسفه برای کودکان

معلمان و دانشجویان فلسفه، تعلیم و تربیت

دانشگاه های تهران

دفتر مدیر حوزه

18 الی 19:30

کارگروه مدیریت اسلامی

دانشجویان رشته مدیریت

دانشگاه های تهران

دفتر مدیر حوزه

دوشنبه

9:15 الی 10:45

انسان فی الدنیا

دين پژوهان خواهر ورودی95

كانون انديشه اسلامي

ستاد مرکزی حوزه

13 الی 14

اخلاق توحیدی

عموم دین پژوهان

كانون انديشه اسلامي

ستاد مرکزی حوزه

14 الی 15

اندیشه مطهر

مربیان کتب شهید مطهری

مرکز فاطمی خواهران

ستاد مرکزی حوزه

15 الی 16:15

انسان بعدالدنیا

دين پژوهان خواهر ورودی94

كانون انديشه اسلامي

ستاد مرکزی حوزه

سه شنبه

8 الی 9

تربیت توحیدی

فعالان منتخب علمی فرهنگی

-

ستاد مرکزی حوزه

15:30 الی 17

نهایه الحکمه

فعالان عرصه هنر انقلاب

-

پژوهشگاه حوزه هنری

پنج شنبه

8 الی 12

رسالت الهی

معرفت جویان ورودی 95

مرکز شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

14 الی :15:30

کلام نوین اسلامی 5

معرفت جویان ورودی بهمن 93

مرکز فاطمی خواهران

ستاد مرکزی حوزه

جمعه

10 الی 12

انسان قبل الدنیا

اساتید و دانشجویان دکتری ورودی 95

مرکز اساتید

ستاد مرکزی حوزه

14 الی 16

انسان فی الدنیا

دين پژوهان برادر

ورودی95

كانون انديشه اسلامي

ستاد مرکزی حوزه

 

·        هماهنگی وقت جهت مشاورات علمی و تربیتی (فردی یا گروهی) برای ساعت 16تا17 هر روز از طریق دفتر مدیریت انجام خواهد پذیرفت . 63484-021 داخلی 1

 

 

برنامه های ماهانه مدیر حوزه

نشست روسای استانی دفاتر نهاد

شورای آموزش و پژوهش نهاد

طرح حکمت فارغ التحصیلان البرز (دبیر:نیازی)

طرح حکمت فارغ التحصیلان تهران

(دبیران: قیومیه ،مقدم،شجری،برزگر)

شورای تدوین محتوایی نظام آموزشی تربیتی حوزه