موضوع جلسه:آسیب شناسی محتوای آموزشی

mp4 flv

توضیحات معاونت آموزش 

هم‌اندیشی مدیران 

فایل صوتی کل جلسه MP3

 

موضوع جلسه

mp3

کارگاه هدف گذاری و برنامه ریزی ارتقای اساتید

تبیین مأموریت کارشناسان مرکز و نسبت آن با رسالت حوزه