اخبار > کارگاه برهان - سرکار خانم نیلچی زاده - مشورت با زنان - جلسه اول
 


  چاپ        ارسال به دوست

کارگاه برهان - سرکار خانم نیلچی زاده - مشورت با زنان - جلسه اول

مشورت با زنان (جلسه اول) - تاریخ برگزاری : 94/8/13

     خانم نیلچی زاده در ابتدا در رابطه با موضوع مشورت با زنان اشاره نمودند مبنی بر اینکه امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام توصیه نموده و فرموده اند : بپرهیز از مشورت کردن با زنان .

در بررسی این موضوع می بایست به علت آن پی برد، اصولا رای و نظر زنان فنا پذیر و قابل تغییر میباشد و به عبارتی دیگر قول زنان مورد اعتبار عوام نمی باشد لذا در اصطلاح می گویند  " مرد و حرفش " ، از طرفی دیگر می دانیم مشورت میوه عقل است و ما معمولا با کسی مشورت می کنیم که عقلش بیشتر از ما باشد و درحیطه مورد مشورت ، آگاهی او بیشتر باشد. بنابراین مشورت با عقل ارتباط ویژه دارد ، همچنین عقل با وحی ، علم و تجربه شخصی خود و دیگران تقویت می شود و متقابلا مواردی که موجب تضعیف عقل خواهد شد بشرح ذیل میباشد :

1-     گناه نمودن قدرت دریافت عقل و تفکر را کم می کند.

2-     هوی و هوس که همان میل های درونی پنهان و یا آشکار است و زمینه ساز گناه موجب فاصله گرفتن از دستورات خداوند میشود و به همان میزان مانع رشد عقل خواهد شد.

3-     خودبینی و عجب از بیماریهای نفسانی است که سایر امراض نفسانی دیگر را نیز به همراه خود می آورد. به عنوان مثال ابلیس در اثر خود بینی و عجب برخلاف دستور خداوند و عقلش در برابر آدم سجده ننمود و کبر ورزید و با روحیه استکباری و ادعای بزرگی ، دیگران را تحقیر نموده تا بدین طریق بتواند احساس حقارت درون خود را جبران نماید.

4-     غلبه میل و احساس بر عقل و پیروی از سبک زندگی غیر اسلامی ، نورانیت و قوام عقل را کم میکند .

 حال باید بررسی شود طبق دستور امام علی علیه السلام در مورد پرهیز از مشورت با زنان ، در چه موقعیتی این مشورت مضر و یا غیر مفید میباشد.

زمانیکه زن براساس احساس خود تصمیم گرفته و اظهار نظرمی نماید ، این احساس از ناحیه قلب ، عقل و یا تجربه شخصی اوست ، و تجربه شخصی می تواند گاهی زن را به سوی جهل و یا بالعکس به سوی علم سوق دهد و موجب رشد عقل اوگردد.

بنابراین موضوع تجربه مهم است ، چنانچه تجربیات شخصی زن اشتباه و آلوده به گناه باشد ، به همان نسبت احساس او به گناه تغییر یافته  و این احساس که بر تصمیمات و عقلش تاثیر دارد، لذا در چنین موقعیتی مشورت با این زن مضر و غیرمفید میباشد. اما اگر تجربیات او منطقی و آسمانی باشد ، احساسات برگرفته از این تجربیات می تواند به گسترش عقل او کمک نماید و در این حالت مشورت با او مفید می باشد.

خداوند می فرماید جهاد زن، خوب شوهرداری کردن اوست. یعنی مکانیسمی که با تجربیات خوب ارتباط دارد. یعنی قرار است در عروج به سمت خدا ، تمام احساسات و حواس خود را در تمامی حیطه ها به سمت عقل زنانه سوق دهد . هوش زنانه که از آن به قدرت پردازشگری و تحلیل محتوا و ایجاد موقعیت های فعلی و انفعالی برای ارتباط تاثیرگذار با جنس مخالف خود تعبیرشده است، مانند چاقوی تیزی است که میبایست بجا و شایسته از آن استفاده گردد و چنانچه هوش زنانه با هوی و هوس گره بخورد بشدت عقل او را کاهش می دهد و در قرآن از آن به  " مکر و کید عظیم " (آیه 28 سوره یوسف ) یاد شده است.

اما در جایی دیگرحضرت علی علیه السلام می فرماید : ازمشورت با زنان بپرهیز مگر کسی که عقلش با تجربه (خود با دیگران ) به کمال رسیده باشد.

لذا کلید واژه " عاقله زن" که معمولاً به زن بالای 50 سال گفته می شود ، برای این است که در ظرف زمان تجربه اندوخته می شود و موجب می شود او را به یک موقعیت ممتاز برساند البته این تجربه بطور طبیعی در ظرف زمان کامل می شود. اما ممکن است زنی در معرض تجربیات شخصی زیادی قرار گرفته و علیرغم آنکه سن زیادی نداشته ، دارای عقل کامل باشد.

لذا پرهیز از مشورت در شرایطی است که فرد مشاور ترسو ، نادان و خیرخواه مشورت کننده نباشد.

در روایتی آمده است امام رضا علیه السلام در مورد امام کاظم علیه السلام می فرماید عقل هیچ عاقلی با وی برابری نمی کرد. اما با این وجود امام کاظم علیه السلام با غلام خدمتکار خود مشورت می نمود و در جواب اعتراض دیگران برای مشورت با غلام، می فرماید : چه بسا خداوند متعال مشکلی را با زبان او آسان می کند و گره آن را می گشاید.

بنابراین می توان نتیجه گرفت مشورت کردن نشانه عقل است ، چنانچه اگر آدمی اهل مشورت نباشد می بایست به عقل او شک نمائیم. و حتی خداوند به پیامبر خود که عقل برتر بود مشورت نمودن را توصیه می نمود.

عواملی که موجب رشد عقل انسان می گردد

1-     با قرآن و روایات ارتباط خود را زیاد نمائیم درحدی که انس با عقل منفصل، موجب هدایت ما بسوی رشد و کمال عقلی گردد.

2-     کسب علم نافع یعنی علمی که تولید عمل صالح نموده و عطرآن تواضع باشد و عقل ما را رشد دهد. در حالیکه سواد تولید مدرک نموده و حاصل آن تکبر می باشد.

3-     استفاده از تجربیات دیگران: امام علی علیه السلام یک نوع تجربه را تاکید نمودند و آن تاریخ تحلیلی یعنی نگاه عبرت به حوادث تاریخی و تجزیه و تحلیل تجربیات زندگی پیشینیان ، و این تجربه و مشورت با دیگران موجب کاهش خطای انسان و افزایش عقل خواهد شد.

تفاوت عقل زنان با عقل مردان

عقل عملی در زنان بیشتراست. زیرا با تجربه ارتباط دارد و در مردان بدلیل آنکه از دنیای احساس و حواس دور هستند قدرت تفکر انتزاعی آنها سریعتر بوده و عقل نظری آنها بیشتراست و خداوند زن را با این ویژگی خاص خلق نموده تا بتواند قدرت مربی گری داشته باشد و بتواند در تربیت خود ، همسر و فرزند موفق باشد.

بنابراین اگر گفته می شود عقل زنان کمتر است منظور عقل نظری اوست ، زیرا میانگین فراگیری زنها ، گرایش ، تمایل و اقتدار ذهنی آنها در حیطه احساس و حواس است و در جایی که احساس عقل را تحت سیطره خود قرار دهد فکر و تجربه کنار زده میشود و زن بصورت تقلیدی از دیگران عمل می کند.

عقل عملی که از آن به حکمت عملی نیز تعبیر می شود شامل سیاست مدرن (قوانین  بین المللی ) ، تدبیر منزل ( ریز و درشت تدبیر خانه و خانواده ) و اخلاق میباشد.

امروزه بدلیل آنکه اکثر دختران ما فاقد تجربه عملی مادران خود میباشند، در زندگی مشترک دچار بحران های زیادی در زمینه ارتباط آنها با خانه و خانواده خواهد شد و در واقع در توانایی های کلیدی هویت خویش آسیب دیده اند لذا نه لیلی هستند و نه لیدی بلکه بصورت کاریکارتوری از مردانگی میباشند.

در پایان خانم نیلچی زاده به حکمت 109 و 98 نهج البلاغه در باب مشورت اشاره نمودند. در حکمت 109 امام علی علیه السلام می فرماید:

هیچ ثروتی سودمند تر از عقل نیست .

هیچ تنهایی وحشتناک تر از خودبینی نیست .

 هیچ عقل چون مدیریت نیست .

 هیچ بزرگواری و بخششی چون تقوی نیست.

هیچ میراثی چون تربیت و حسن معاشرت نیست.

هیچ راهبری چون توفیق الهی نیست.

هیچ تجارتی چون عمل صالح نیست.

هیچ سودی چون بهره های آخرت نیست.

هیچ پارسایی چون بازایستادن در برابر شبهه نیست.

هیچ زهدی چون ترک حرام نیست.

هیچ دانشی چون تفکر نیست.

هیچ عبادتی چون انجام واجبات نیست.

هیچ ایمانی چون حیا و صبر نیست .

هیچ شرافتی چون دانش نیست .

هیچ عزتی چون بردباری نیست.

هیچ پشتیبانی محکم تر از مشورت نیست. ( زیرا مشورت موجب می شود انسان در دو مرحله عقل نظری و عقل عملی یاری شود.)

نکته مهم : حیای عاقلانه برای زنها از موارد ویژه ای است که امام زمان علیه السلام برای آنها دعا نموده زیرا اگر حیا باشد ظرفیت عقلی زن به بالاترین حد خودش خواهد رسید.اصولا در زنان بی حیایی بیشتر رایج است و در ظرفیت حیا ، به هرمیزان که تقوا بیشتر باشد حیا کمربند ایمنی برای عقلش خواهد بود.

حکمت 98 نهج البلاغه

امام علی علیه السلام می فرماید : روزگاری بر مردم می آید که غیر از سخن چین ، کسی را تحویل نمی گیرند ، جز تبهکار شوخ طبع و مردم دار حساب نمی شود، ولی آدم منصف را ضعیف می انگارند و صدقه را غرامت پندارند و صله رحم را منت دانند ، عبادت را وسیله تکبر و خودبینی دانند و در چنین موقعیتی کنیزکان مورد مشورت حاکمان قرار گیرند (کنیز خدمت رسانی کاری و جنسی داشته و هیچ ره آورد جدی و مهمی نداشته اما قرار است به حاکم کمک عقلی دهد.) یعنی در جایی که  تیغ زور ، قدرت ، حیله ، عقل و اصلاح کارآیی ندارد ، هویت زنانه با ناز و کرشمه آن را حل نماید.


١٢:١٢ - سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤    /    عدد : ٦٢٧٢٨    /    تعداد نمایش : ٨٩٢


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14367
 بازدید امروز : 106
 کل بازدید : 1835185
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.00
تقویم
اوقات شرعی

شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩