براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال دوم 92-93

استاد تاريخ MP3

استاد قریبی
93/2/4

دانلود

استاد سرکار خانم آیت اللهی 92/11/24

دانلود

استاد مستغاثی 93/2/18

دانلود

  استاد تاريخ MP3

حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان
93/1/21 دانلود
1-92/12/15 دانلود
2-92/12/15 دانلود
1-92/12/8 دانلود
2-92/12/8 دانلود