براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال اول 92-93

  عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
سبک زندگی قرآنی
استاد حسن رحیم پور 92/8/5 دانلود دانلود
سبک زندگی قرآنی استاد حسن رحیم پور 92/8/12 دانلود دانلود
سبک زندگی قرآنی استاد حسن رحیم پور 92/8/19 دانلود دانلود
سبک زندگی قرآنی استاد حسن رحیم پور 92/8/27 دانلود دانلود
سبک زندگی قرآنی استاد حسن رحیم پور 92/9/4 دانلود دانلود
سبک زندگی قرآنی استاد حسن رحیم پور 92/9/10 دانلود دانلود
سبک زندگی قرآنی استاد حسن رحیم پور 92/9/17 دانلود دانلود
سبک زندگی قرآنی استاد حسن رحیم پور 92/9/24 دانلود دانلود