براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال اول 92-93

  عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/7/11 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/7/18 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/7/25 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/8/9 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/8/16 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/9/7 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/9/14 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 92/9/21 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان کلاس1
92/9/22 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان کلاس2
92/9/22 دانلود دانلود