براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال اول 92-93

عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
اخلاق
حجة الاسلام و المسلمین جاودان
92/7/11 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 92/7/18 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 92/8/9 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 92/8/30 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 92/9/7 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 92/9/14 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 92/9/21 دانلود دانلود