براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال دوم 91-92

عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
کارگاه پژوهشی
حجة الاسلام و المسلمین روحی
9/12/91 دانلود دانلود
کارگاه پژوهشی حجة الاسلام و المسلمین روحی 16/12/91 دانلود دانلود
کارگاه پژوهشی حجة الاسلام و المسلمین روحی 21/1/92 دانلود دانلود
کارگاه پژوهشی حجة الاسلام و المسلمین روحی 29/1/92 دانلود دانلود
کارگاه پژوهشی حجة الاسلام و المسلمین روحی 4/2/92 دانلود دانلود
کارگاه پژوهشی حجة الاسلام و المسلمین روحی 25/2/92 دانلود دانلود
           
کارگاه پژوهشی حجة الاسلام و المسلمین حسینی
11/2/92 دانلود دانلود
کارگاه پژوهشی حجة الاسلام و المسلمین حسینی 18/2/92 دانلود دانلود