براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال دوم 91-92

  عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
جریان شناسی
حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان
3/12/91 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 10/12/91 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 17/12/91 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 22/1/92 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 30/1/92 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 5/2/92 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 6/2/92 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 12/2/92 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 19/2/92 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 26/2/92 دانلود دانلود
جریان شناسی حجة الاسلام و المسلمین رکوفیان 2/3/92 دانلود دانلود