براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال دوم 91-92

عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
اسلام شناسی
حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه
25/11/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 2/12/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 2/12/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 16/12/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 29/1/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 4/2/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 11/2/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 18/2/91 دانلود دانلود
اسلام شناسی حجة الاسلام و المسلمین خسرو پناه 25/2/91 دانلود دانلود