براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال دوم 91-92

عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
اصول کافی
حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان
3/12/91 دانلود دانلود
اصول کافی حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان 10/12/91 دانلود دانلود
اصول کافی حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان 17/12/91 دانلود دانلود
اصول کافی حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان 5/2/91 دانلود دانلود
اصول کافی حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان 12/2/91 دانلود دانلود
اصول کافی حجة الاسلام و المسلمین قاسمیان 26/2/91 دانلود دانلود