براي پخش صوت كلاس ها از نرم افزار media player clasic استفاده نماييد

فايل صوتي دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نيمسال دوم 91-92

عنوان درسي استاد تاريخ  AMR MP3
اخلاق
حجة الاسلام و المسلمین جاودان
3/12/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 17/12/91 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 22/1/92 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 5/2/92 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 12/2/92 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 19/2/92 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 26/2/92 دانلود دانلود
اخلاق حجة الاسلام و المسلمین جاودان 2/3/92 دانلود دانلود