شما می توانید از این صفحه ، پیام خود را به مدیر حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان ارسال نمائید.

آدرس الکترونیکی مدیر حوزه : hozeh.admin@iran.ir

نشانی ستاد مرکزی

 تهران، خیابان فاطمي غربي، نرسيده به خیابان جمالزاده، پلاک 268، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

کدپستي : 1418643851

شماره تلفن مرکز :63484-021

روابط عمومی : 84222502-021

 پست الکترونیک:

public@hodat.ir

info@hodat.ir


 ارتباط با مدیر حوزه ی علوم اسلامی دانشگاهیان
 نام و نام خانوادگی :
 آدرس الکترونیکی :
 آدرس سایت :
 شماره تماس :
 پیام شما :