40 شاخصه جوان مومن انقلابی
تعداد بازدید 1613 || تاریخ 1396/12/13

 40 شاخصه جوان مومن انقلابی

از دیدگاه رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای :

 1.  خود را مدیون اسلام وانقلاب می داند.

 2.   مومن به انقلاب ومبانی آن است.

 3.  به آینده انقلاب ونظام اسلامی امیدوار است.

 4.   دوستدار انقلاب ونظام اسلامی است.

 5.  معتقد به آرمانهای انقلاب است.

 6.   مبانی جمهوری اسلامی را می داند.

 7.  خودش را برای همه میدان های مورد نیاز انقلاب (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ونظامی) آماده می کند.

 8.   پیشتاز حرکتهای انقلابی است.

 9.  در راه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ثابت قدم است.

 10.  در صف اول دفاع از آرمانها وارزشهای انقلابی حضور دارد.

 11.   رابطه خود را با امام وآرمانهایش پیوسته حفظ میکند.

 12.  معتقد به استقلال فکری ،سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی است.

 13.  خودش را برای مسئولیت های بزرگ آماده می کند.

 14.  بدنبال کسب آگاهی سیاسی وبصیرت است.

 15.   تاریخ معاصر را خوب می داند.

 16.  نسبت به دشمنی های دشمنان حساس ،خروشناک است.

 17.  بدنبال کسب علم ودانش است.

 18.  نسبت به محیط پیرامونی خود حساس ، فعال واثر گذار است.

 19.  بدنبال وحدت و هم افزایی در جامعه است.

 20.  کار و تفکراتش اسلامی وانقلابی است.

 21.  با اطرافیان خود مجادله احسن دارد.

 22.   خوش بین به فرهنگی اسلامی است.

 23.  خوش روحیه است.

 24.   باهوش است ونمیگذارد بنام امر به معروف از او سوء استفاده نمایند.

 25.   امر به معروف ونهی از منکر را وظیفه شرعی وانقلابی خود می داند.

 26.   اخلاص در امور را سرلوحه خود قرار می دهد.

 27.   پر انگیزه و مطالبه گر است.

 28.  پایبند به تعلقات معنوی ، خانوادگی ومیهنی است.

 29.   بامنطق محکم از مسئولین انتقاد میکند.

 30.   نظام سلطه را با همه ابعاد ولایه هایش می شناسد.

 31.  مقید به کار تشکیلاتی است.

 32.   قانون گراست.

 33.   دلش نورانی

 34.  رابطه قلبی و معنوی خود را با خداوند تقویت میکند.

 35.  اهل قرآن است.

 36.  اهل دعا و مناجات با خداست.

 37.  اهل اعتکاف است.

 38.   میانه رواست ؛ افراط وتفریط نمیکند.

 39.  از طعنه وبدگویی دیگران نمی هراسد.

 40.   عدالت خواه است.

 

معرفی کتاب

کتاب وحی و نبوت شهید مطهری

سلام کتاب بسیار پر محتوای وحی و نبوت از شهید مطهری. داستان هایی در مورد پیامبر و خصوصیات و اخلاق و رفتار پیامبر اکرم همه در این کتاب

از همین گروه خبری

نظرات شما