کتاب زبان وحی - واژه شناسی
تعداد بازدید 1802 || تاریخ 1394/02/14

کتاب زبان وحی دارای ویژگیهایی می باشند که آن را از دیگر تألیفات در زمینه آموزش زبان قرآن و عربی، ممتاز کرده است، برخی از این ویژگیها عبارتند از:

1-توجه به ویژگیهای زبان الهی قرآن و حاکمیت آن بر زبان عربی بشری:

* محوریت دادن به موارد پر کاربرد قرآنی و در حاشیه قرار گرفتن موارد کم کاربرد

* عدم پرداخت به موارد به کار نرفته در قرآن

* حذف موارد مخالف با زبان و کاربردهای قرآن

* توجه به فهم واژگان، جملات و اسلوبهای قرآنی در منظومه معرفتی قرآن

* توجه به اصل عدم تساهل و تسامح در زبان قرآن

* توجه به فطری، ساده، شفاف و در عین حال دقیق بودن زبان قرآن

2- توجه به هدف(انس و تدبر در قرآن) و رعایت جنبه مقدمه بودن آموزش عربی:

*توجه به مفهوم سیاق و نقش بی بدیل آن در فهم واژگان، جملات و عبارات قرآنی

*محور قرار دادن معانی و تمرکز بر آنها به جای پرداختنِ صرف به مباحث صوری و لفظی‌

*فراوانی مثالها و تمارین کاربردی و قرآنی در هر مبحث و انحصار آنها در استعمالات قرآنی

*بهره گیری از منابع قرآنی معتبر؛ مانند: تفسیر المیزان، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم

*بیان ترجمه برای عبارات قرآنی کتاب با محوریت ترجمه قرآن بر اساس المیزان

3-آموزشی و عمومی بودن:

*کم حجم بودن در عین پر مغز بودن(پرداختن به مباحث پرکاربرد و پر مفهوم)

*تقسیم بندی ابتکاری مباحث در قالبی نظام مند و معنایی

*بیان مطالب و تعاریف به شیوه ساده، مفهومی و نظام مند

*بهره گیری از شباهتهای زبان فارسی با زبان عربی برای انتقال و فهماندن مطالب

*ارائه تمرینات متنوع کاربردی

*استفاده از شیوه‌های نوین ارائه مطالب؛ مانند: نمودار، جدول و…

 


علاقه مندان جهت تهیه کتاب به مکان ذیل مراجعه نمایند:

 

تلفن: 77626126

 

 


 


نظرات شما