برگزاری نشست بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران
تعداد بازدید 939 || تاریخ 1396/07/02

نشست بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران باهدف نهایی تبیین و طراحی نظام حقوقی بر اساس نگاه تمدنی به اهداف انقلاب اسلامی 14 مهرماه در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ،  نشست یک‌روزه بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران که به همت معاونت جهاد علمی فرهنگی حوزه برگزار می‌شود،  اهدافی از قبیل ایجاد کارگروه‌های تخصصی درزمینهٔ مبارزه با فساد، آشنایی با مبانی فساد و راهکارهای پیشگیری از آن، بررسی گزاره قیام بالقسط و راهکارهای عملیاتی شدن آن را دنبال می‌کند.

 هدف نهایی نشست یک‌روزه  بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران، تبیین و طراحی نظام حقوقی مبتنی بر نگاه تمدنی به اهداف انقلاب اسلامی است با همین هدف  نیز  از شرکت‌کنندگان در این نشست یک‌روزه  و مصاحبه علمی ، نسبت به جذب افراد مستعد و توانمند در کانون حقوق‌دانان اقدام خواهد شد.


 


نظرات شما